Via Marconi, 3
41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059784116
e-mail: preziosine.spilamberto@gmail.com